open

Coaching sprzedażowyCoaching sprzedażowy

Co to jest coaching?.

Coaching wg Intenational Coach Federation to partnerstwo w kreatywnym i prowokującym do myślenia procesie, który inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.

Innymi słowy jest to partenrstwo, w którym wspieramy rozwój innej osoby. Obecnie coaching sprzedażowy staje się oczywistą praktyką rozwojową każdego zespołu sprzedażowego. To na ile menedżerowie sprzedaży potrafią wykorzystywać narzędzia rozwojowe, wpływa zarówno na poziom kompetencji jak i na motywację handlowców. Coaching sprzedażowy zwykle dotyczy kilku obszarów: taktyki sprzedażowej, technik sprzedaży i negocjacji, pracy z trudnym klientem, radzenia sobie z barierami wzrostu sprzedaży, przekonań ograniczających a nawet ograniczeń osobowościowych.

Rodzaje działań rozwojowych.

W efektywnym wspieraniu rozwoju kluczowym elementem jest dobranie odpowiedniej metody do sytuacji. Inne wymagania ma odnosząca sukcesy wieloletnia Menedżer ds. Kluczowych Klientów a inne absolwent rozpoczynający pracę w dziale sprzedaży.


Podstawowe narzędzia rozowojowe to Szkolenie w miejscu pracy, mentoring, coaching operacyjny, coaching efektywności.


Mentoring sprzedażowy to rodzaj szkolenia w miejscu pracy. Polega na przekazywaniu wiedzy i doświadczenia oraz ćwiczeniu umiejętności podczas wspólnej pracy z przełożonym lub trenerem. Zwykle najbardzej efektywne jest w sytuacji, kiedy trenowana/trenowany posiada mało wiedzy i doświadczenia a osoba prwadząca szkolenie odwrotnie. Polega na przekazywaniu wiedzy, wykonywaniu ćwiczeń i udzielaniu informacji zwrotnej. Cel, temat, czas trwania, efekt szkolenia , za wszytko to, odpowiedzialność bierze prowadzący.

Coaching operacyjny albo inaczej behawioralny to sposób na rozwijanie nowych umiejętności bardzej skutecznej pracy z klientami. Dotyczy on sfery zachowań i przekonań w szczegółowych sytuacjach sprzedażowych np.: sprzedaż nowej polisy na życie albo praca ze zdenerwowanym klientem podczas reklamacji. Ważnym elementem coachingu operacyjnego jest obserwacja rzeczywistych zachowań i ich efektów. Odpowiedzialność za efekt i sam proces może być w pełni przełożona na klienta coachingu czyli handlowca. Wzmacnia to motywację do eksperymentowania, ćwiczenia i trwałej zmiany zachowań.

To proces, w którym klient (handlowiec) bierze pełną odpowiedzialnośc za decyzje i efekty wypracowanych przez siebie rozwiązań. Ten rodzaj działania rozwojowego szczególnie pasuje do sytuacji, kiedy pracujemy z doświadczonym handlowcem, z osobą o wysokim potencjale i motywacji, która wymaga głównie wsparcia. Celem coachingu może być zimiana taktyki działania, uzyskanie jeszcze wyższej efektywności. "Produktami dodatkowymi" są wzrost samodzielności i wiary w siebie.
Coaching menedżerski


Coaching efektywności menedżerskiej

Proces ten ma na celu wsparcie menedżera w podniesieniu efektywności działań, które są istotne z jego punktu widzenia. Forma coachingu może być zróżnicowana od telecoachingu przez spotkania osobiste do sesji połączonej z obserwacją w kontakcie z podwładnymi.


Metacoaching

To rodzaj wsparcia koncentrujący się na aspekcie kompetencji coachingowych menedżera. Metacoaching może mieć charakter superwizji coachingowych bądź sesji połączonych z obserwacją, szczególnie w przypadku coachingu operacyjnego w terenie z podwładnym.


Coaching kariery

Jest procesem, który jest skoncetrowany na przyszłości zawodowej klienta. Pozwala określić ścieżkę rozwoju oraz pomaga w precyzowaniu celów i świadomym zarządzaniu karierą zawodową.      Coaching grupowy

Cele procesu

Coaching grupowy jest narzędziem przeznaczonym do pracy z grupami zarządzającymi lub sprzedażowymi. Celem procesu może być pomoc w okresie zmiany, braku wyników lub tworzeniu zespołu.


Przebieg procesu

W trakcie coachingu grupowego zespół wypracowuje wspólne cele bądź wizję oczekiwanej zmiany. Zespół przepracowuje możliwe szanse i zagrożenia ustala zasady współpracy i motywuje się wzajemnie do działania. Tematem coachingu są zawsze konkretne rzeczywiste wyzwania. Nie zawiera on typowych form szkoleniowych jak case study czy abstrakcyjnch zadań typu team building. Jest to doświadczenie, które aktywnie angażuje w zmianę, współtworzenie przyszłości zespołu i pozostaje w ścisłym związku z biężcymi zadaniami zespołu. Proces trwa kilka miesięcy, sesje odbywają zwykle co 4 do 6 tygodni.  •   ul Sędziwoja 61 lok. 2,
         61-063 Poznań
  •   +48 695 350 534
  •   +48 61 870 81 77
  • info@sellvision.pl

Drodzy Państwo

Jeżeli zaciekawiła Państwa nasza oferta obejmująca szkolenia sprzedażowe, szkolenia dla KAM oraz dla menedżerów sprzedaży, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Informa­cje kontaktowe są aktuali­zowane na bieżąco, możecie Państwo wybrać dogodną dla siebie formę kontaktu z naszą firmą. Dziękujemy za zainteresowanie