open

Grywalizacja w szkoleniach i rozwoju handlowców

 Home / Grywalizacja / Gry na zamówienie

Grywalizacja w szkoleniach i rozwoju handlowców to nowy sposób na zwiększenie zaangażowania w szkolenia sprzedażowe poprzez używanie mechaniki znanej z gier fabularnych lub gier video.

Obecnie gry , szczególnie elektroniczne są równoprawnym medium z np.: filmami. Rosnące pokolenie graczy, styka się na co dzień z doświadczeniem i frajdą związaną z graniem. Biorąc pod uwagę właśnie to oraz fakt, że ludzie dorośli lubią uczyć się przez doświadczanie a przy tym konstruktywnie rywalizować, gamifikacja to bardzo dobry sposób na zwiększenie równocześnie (!) atrakcyjności i efektywności szkoleń.

S ellVision używa gier w swoich szkoleniach sprzedażowych właśnie po to, aby w atrakcyjny ćwiczyć zastosowanie taktyk poznanych na szkoleniu w środowisku gry. Kolejnym zastoso­waniem gier jest wywołanie refleksji. Najlepszym sposobem na zrozumienie klienta jest "wejść w jego buty", poznać jakiego rodzaju decyzje musi podejmować, jakich kryteriów używa podejmując decyzję zakupowe.Efektem takiej refleksji jest podniesienie umiejętności perswazji oraz radzenia sobie z obiekcjami. Uczestnicy rozumiejąc lepiej rzeczywistość klienta, lepiej konstruują oferty i lepiej dobierają argumenty podczas prezentacji.Gry na zamówienie. Skonstruujemy doświadczenie, którego potrzebujesz.
 • 1. Cele i środowisko

 • Pierwszym kro­kiem jest usta­lenie celów zastos­owania gry oraz wyboru środo­wiska. To etap, na którym ważne jest zebra­nie infor­macji koniecz­nych do zapro­jektowania gry.
 • 2. Projektownie rozgrywki

 • Kolejny etap to projekto­wanie na podstawie scenar­iuszy, tworzenie algo­rytmów i modeli matema­tycznych oraz środo­wiska wizu­alnego rozgrywki.
 • 3. Testowanie

 • To jeden z etapów, w którym gra jest współtwo­rzona przez zamawia­jącego. Testowanie odbywa się na etapie, gdzie wiele można jeszcze zmienić.
 • 4. Wdrożenie

 • Dotyczy pierwszego rozegrania gry w realnej sytuacji. Celem etapu jest ocena uzyskanych korzyści i ewentualne poprawki.
 •   ul Sędziwoja 61 lok. 2,
       61-063 Poznań
 •   +48 695 350 534
 •   +48 61 870 81 77
 • info@sellvision.pl

Drodzy Państwo

Jeżeli zaciekawiła Państwa nasza oferta obejmująca szkolenia sprzedażowe, szkolenia dla KAM oraz dla menedżerów sprzedaży, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Informa­cje kontaktowe są aktuali­zowane na bieżąco, możecie Państwo wybrać dogodną dla siebie formę kontaktu z naszą firmą. Dziękujemy za zainteresowanie

, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Informa­cje kontaktowe są aktuali­zowane na bieżąco, możecie Państwo wybrać dogodną dla siebie formę kontaktu z naszą firmą. Dziękujemy za zainteresowanie