open

Szkolenia sprzedażowe

Tworzymy Szkolenia dostosowane do konretnych sytuacji biznesowych!

Sukces w sprzedaży zależy od motywacji i umiejętności. Można powiedzieć, że osoba o wysokiej potrzebie osiągnięć, która jest inteligentna emocjonalnie i posiada zapas wiedzy branżowej to ktoś, kto potrzebuje tylko czasu, żeby osiągać sukcesy w sprzedaży. W SellVision rozumiemy czynniki, które zapewniają sukces sprzedażowy i wiemy jak je rozwijać aby współdziałały i dawały efekty.

Poniżej opisaliśmy krótko programy szkoleniowe, które realizowaliśmy i które zebrane są propozycją długoterminowego programu rozwojowego .
Akademia handlowca (2dni+2dni)

To program wszechstronnego przygotowania do pracy na stanowisku handlowym. Zawiera w sobie kluczowe techniki sprzedażowe i perswazyjne stosowane przez doświadczonych i skutecznych sprzedawców. W zależności od potrzeb poszczególne bloki tematyczne można skracać lub potraktować dogłębnie. Szkolenie to sprawdza się również jako element zmiany lub wprowadzenia standardu wizyty handlowej w firmie.


 • Cele szkolenia

 • Wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności handlowych w zespole.
 • Wprowadzenie do pracy w zawodzie handlowca.
 • Zbudowanie kluczowych kompetencji handlowca.
 • Wprowadzenie lub zmiana standardu wizyty handlowej.
 • Zagadnienia

 • Prospecting.
 • Taktyka i strategia sprzedaży, praca z listą klientów.
 • Przekonania ograniczające i wyzwalające, automotywacja handlowca.
 • Budowanie relacji i pierwszego wrażenia w kontakcie z klientem.
 • Dopasowanie komunikacyjne do różnych klientów
 • Różne modele wizyty handlowej.
 • Sondowanie potrzeb - pytania i truizmy
 • Prezentowanie oferty - język korzyści, argumentacja logiczna i emocjonalna.
 • Rodzaje zastrzeżeń i metody radzenia sobie z nimi
 • Zamykanie wizyt handlowych
 • Działania posprzedażowe.
 • Korzyści

 • Uporządkowanie wiedzy i umiejętności z technik sprzedaży.
 • Ujednolicenie podejścia do wizyt handlowych w zespole.
 • Zwiększenie efektywności zespołu.
Język perswazji w praktyce (2 dni)

Perswazja jest naturalnym elementem pracy handlowca. Praktycznie codziennie świadomie bądź nie, używamy reguł wpływu społecznego i technik perswazyjnych. Szkolenie to porządkuje reguły i techniki, które składają się na szeroki zakres umiejętności przekonywania. Szkolenie jest przeznaczone dla osób o wysokich zdolnościach komunikacyjnych, które chcą rozpocząć pracę nad poszerzeniem swojego warsztatu o co raz bardziej zaawansowane techniki wpływu i przekonywania.

 • Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu perswazji.
 • Rozwój umiejętności stosowania technik perswazji.
 • Umiejętność kształtowania relacji z klientem pod kątem wpływu na jego decyzje.
 • Zagadnienia

 • Fundamenty perswazji.
 • Intuicyjne techniki perswazji.
 • Reguły wpływu społecznego.
 • Metaprogramy i techniki dopasowania.
 • Werbalne techniki perswazji.
 • Teorie podejmowania decyzji.
 • Sytuacyjne techniki przekonywania.
 • Korzyści

 • Poznanie wiedzy z zakresu perswazji.
 • Umiejętność skutecznego wpływu na swoich klientów.
Praca z trudnym klientem (2 dni)

Wzrost konkurencji w każdej branży powoduje, że ilość trudnych sytuacji w pracy handlowca rośnie znacząco. Program ten adresowany jest do zespołów, które doświadczają takiej właśnie sytuacji i poszukują wsparcia w utrzymaniu motywacji i efektywności mimo większej ilości przeszkód.

 • Cele szkolenia

 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznania typów trudnych klientów.
 • Umiejętność efektywnego stosowania taktyk komunikacyjnych do poszczególnych typów trudnych klientów.
 • Zagadnienia

 • Wpływ trudnych klientów na wynik sprzedażowy.
 • Typy trudnych klientów
 • Rozpoznawanie typu trudnego klienta i możliwych przyczyn jego zachowania.
 • Taktyki i narzędzia komunikacyjne w pracy z trudnymi klientami.
 • Aspekty komunikacji niewerbalnej istotne w pracy z trudnym klientem .
 • Spotkanie z trudnym klientem z wykorzystaniem wypracowanych taktyk komunikacyjnych.
 • Korzyści

 • Zwiększenie komfortu pracy mimo trudnych warunków.
 • Ćwiczenie efektywnej komunikacji w realnych trudnych sytuacjach.
 • Poprawa efektywności pracy z trudnymi klientami.
Typy osobowości INSIGHTS (2 dni)

Rozwój własnej osobowości, zrozumienie zasad rządzących skuteczną komunikacją interpersonalną i umiejętności lepszego oddziaływania na innych odgrywają coraz większą rolę zarówno w naszym życiu zawodowym jak i osobistym. Odkrycie tych mechanizmów i preferencji pozwala wpływać na zachowania innych osób, poprawiać efektywność współpracy i komunikacji międzyludzkiej.

 • Cele szkolenia

 • Zwiększenie samoświadomości poprzez analizę Raportu Indywidualnego.
 • Umiejętność rozpoznawania typów osobowościowych.
 • Nauka skutecznych taktyk komunikacyjnych w porozumiewaniu z rożnymi typami osób.
 • Zagadnienia

 • Percepcja zachowań innych osób.
 • Cztery temperamenty.
 • Zrozumieć siebie - umiejętność wglądu we własną osobowość
 • Zrozumieć innych - akceptacja różnic jako podstawa komunikacji.
 • Różnice i podobieństwa – podnoszenie jakości relacji interpersonalnych.
 • Adaptacja zachowań .
 • Budowanie relacji jako model efektywnej komunikacji.
 • Korzyści

 • Zdobycie praktycznej umiejętności tworzenia efektywnych strategii postępowania i komunikowania się z innymi ludźmi.
 • Poznanie mocnych i ewentualnych słabych stron najczęściej występujących typów psychologicznych,
 • Otrzymanie Raportu Indywidualnego wygenerowanego na podstawie wypełnionego wcześniej przez uczestnika Kwestionariusza Preferencji.
Warsztat obiekcji (1 dzień)

Obiekcje klienta mogą pojawić się na każdym etapie wizyty. Zwykle te, które pojawiają się na początku wynikają z oporu interpersonalnego lub braku zaufania do firmy. W późniejszej części wizyty obiekcje związane są z ofertą i koniecznością podjęcia decyzji. Właśnie ten drugi typ obiekcji jest tematem warsztatu.

 • Cele szkolenia

 • Zdefiniowanie najczęstszych i najtrudniejszych obiekcji.
 • Wypracowanie i przećwiczenie sposobów radzenia sobie z obiekcjami
 • Zagadnienia

 • Rodzaje zastrzeżeń.
 • Analiza typów najczęstszych zastrzeżeń.
 • Sposoby radzenia sobie z różnymi typami obiekcji
 • Sondowanie niewypowiedzianych obiekcji
 • Warsztat praktycznego stosowania rozwiązań do poszczególnych obiekcji
 • Korzyści

 • Stworzenie Słownika Obiekcji zawierającego rozwiązania najczęstszy obiekcji.
 • Większa swoboda handlowców w sytuacji odmowy handlowej.
 • Zbudowanie kluczowych kompetencji handlowca
Negocjacje handlowe (2 dni)

Budowanie porozumienia tam, gdzie interesy wydają się być przeciwstawne jest prawdziwym wyzwaniem. Kreatywne szukanie rozwiązań i pokazywanie sytuacji w wielu wymiarach to cenne kompetencje negocjatora, które rozwija szkolenie z negocjacji. Sztuką jest łączyć strony w poczuciu, że odchodząc od stołu negocjacyjnego razem wygrywają.

 • Cele szkolenia

 • Umiejętność przygotowania i prowadzenia negocjacji.
 • Wypracowanie własnego stylu negocjacyjnego.
 • Umiejętność określenia i wzmocnienia własnej siły negocjacyjnej.
 • Zagadnienia

 • Przygotowanie do negocjacji z klientem.
 • BATNA i znaczenie siły negocjacyjnej.
 • Proces negocjacji, stosowanie ustępstw.
 • Style negocjacyjne.
 • Zachowania manipulacyjne podczas negocjacji.
 • Zakończenie negocjacji.
 • Korzyści

 • Uczestnicy będą potrafili przygotować się do rozmowy negocjacyjnej z klientem.
 • Będą umieli określać interesy, stanowiska, i ewentualne problemy negocjacyjne
 • Nauczą się właściwego składania propozycji oraz stosowania ustępstw w prowadzonych negocjacjach
 • Nauczą się radzenia sobie z impasem w negocjacjach.
 • Będą umieli rozpoznać zachowania manipulacyjne i asertywnie sobie z nimi radzić
 •   ul Sędziwoja 61 lok. 2,
       61-063 Poznań
 •   +48 695 350 534
 •   +48 61 870 81 77
 • info@sellvision.pl

Drodzy Państwo

Jeżeli zaciekawiła Państwa nasza oferta obejmująca szkolenia sprzedażowe, szkolenia dla KAM oraz dla menedżerów sprzedaży, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Informa­cje kontaktowe są aktuali­zowane na bieżąco, możecie Państwo wybrać dogodną dla siebie formę kontaktu z naszą firmą. Dziękujemy za zainteresowanie